Tuesday, October 31, 2006

PREZIMENA U DRIJENČI

PREZIMENA PO ZASEOCIMA
P E R I V O J:
Brčina
Bojić
Rebernik
Martinović
Perić

B U Č J E:
Filipović
Jurić
Knežević
Kaluđer
Pavlović

B R Č I N E:
Brčina
Lončarević
Breščaković
Piljić

D U G O N J E:
Dugonjić
Divković
Božić
Kešina
Lučić

K U L I C E:
Lučić
Marojević
Tomić
Petrović
Jedrinović

B R D O:
Bojić
Pavlović
Brčina
Kešina
Stjepić
Breščaković
Marinović
Božić
Grgić

MARTINOVIĆI:
Lučić
Grgić
Petrović
Dugonjić

L U Č I Ć I:
Stjepić
Ninić
Lučić
Kikić

DALGINE - TOLJACI:
Lučić
Stjepić
Brčina
Tomić
Mole se svi posjetitelji stranice koji znaju više o prezimenima u Drijenči, neka mi pomognu spisak prezimena dopuniti ili popraviti.
BlogAdmin